Tes Lawan Kata
Lawan kata (antonim) digunakan untuk menguji sejauh mana pemahaman anda akan kata-kata yang disajikan. Kemudian anda diminta untuk mencari lawan katanya

Contoh soal, Sebagai Berikut :

JUJUR
A. setia
B. teguh
C. curang
D. meleset
E. lepas

Jawaban : C. curang
Waktu : 40 Menit
Soal : 40 Soal

Petunjuk :
Pilihlah kata yang berlawanan arti atau berbeda arti dengan kata-kata di bawah ini!

1. IMIGRASI
A. transmigrasi
B. migrasi
C. emigrasi
D. larangan masuk
E. pemukiman kembali

2. ANTIPATI
A. simpati
B. permusuhan
C. benci
D. sayang
E. dendam

3. PEMBERANI
A. ragu-ragu
B. penakut
C. pengecut
D. main hantam
E. tidak berani

4. PERINTIS
A. generasi
B. pembuka
C. pendahulu
D. pionir
E. pewaris
Tes Lawan Kata

5. PROMINEN
A. terdahulu
B. Menonjol
C. Istimewa
D. Biasa
E. Terbelakang

6. LEBAR
A. Panjang
B. Miring
C. Luas
D. Sempit
E. Kerdil

7. KENDALA
A. Pendukung
B. Pendorong
C. Perintang
D. Pembangkit
E. Perlawanan

8. SEMANGAT
A. Gembira
B. Sedih
C. Loyo
D. Patah hati
E. Sukacita

9. STABIL
A. Berubah arah
B. Tetap
C. Stagnan
D. Berpinfah tempat
E. Labil

10. SEMBAB
A. Mengecil
B. Bengkak
C. Menebal
D. Mengerut
E. Kempis

11. BONGSOR
A. Terbelakang
B. Terkecil
C. Terpendek
D. Kerdil
E. Terlambat

12. EKSPANSIF
A. Tidak bebas
B. Melebarkan sayap
C. Memperluas
D. Menarik diri
E. Bebas

13. BINASA
A. Tumbuhan
B. Lestari
C. Kodrat
D. Adi kodrati
E. Habis

14. SEKULER
A. Keagamaan
B. Duniawi
C. Hayati
D. Persaudaraan
E. Kelaziman

15. EPILOG
A. Prolog
B. Epik
C. Dialog
D. Hipolog
E. Analog

16. NOMADIK
A. Berubah-ubah
B. Menetap
C. Bertempat tinggal
D. Berpindah-pindah
E. Berkelana

17. SARAT
A. Penuh
B. Terlalu banyak
C. Terlalu sedikit
D. Jarang
E. Nihil

18. TERKATUNG
A. Mengapung
B. Terhanyut
C. Terjerembab
D. Jelas
E. Terbit

19. DEPENDEN
A. Berdikari
B. Mandiri
C. Sendiri
D. Berdiri
E. Pribadi

20. MONOTON
A. Berganri-ganti
B. Berulang-ulang
C. Terus-menerus
D. Berselang-seling
E. Bergerak-gerak

21. SPORADIS
A. Kadang-kadang
B. Berulang-ulang
C. Selalu
D. Jarang-jarang
E. Kerap

22. SUMBANG
A. Imbang
B. Impas
C. Tepat
D. Mirip
E. Senaa

23. MELEG
A. Legah
B. Berhati-hati
C. Miring
D. Ceroboh
E. Teralihkan

24. REMISI
A. Pengurangan
B. Penambahan
C. Penghapusan
D. Pembetulan
E. Perubahan

25. REMANG-REMANG
A. Agak gelap
B. Gelap
C. Agak terang
D. Terang
E. Bersinar

26. TEMU
A. Pisah
B. Menjauh
C. Berjumpa
D. Membelakangi
E. Tertinggal

27. PROMOSI
A. Mengajukan
B. Reaksi
C. Rencana
D. Langkah ke depan
E. Promosi

28. MAJAL
A. Tumpul
B. Menanjak
C. Bergelombang
D. Tipis
E. Tajam

29. BEBAL
A. Bloon
B. Bodoh
C. Pintar
D. Pandit
E. Mempan

30. CANGGIH
A. Kuno
B. Sederhana
C. Ketinggalan zaman
D. Terlambat
E. Futuristik

31. BERSIMBAH
A. kering
B. Basah
C. Menetes
D. Membasahi
E. Kuyub

32. PRA
A. Sesudah
B. Selama
C. Kontra
D. Pasca
E. Kemudian

33. LOYAL
A. Teguh
B. Pindah
C. Tidak setia
D. Bocor mulut
E. Ringan tangan

34. TOTAL
A. Hasil penjumlahan
B. Keseluruhan
C. Sebagian
D. Sedikit demi sedikit
E. Sepenuhnya

35. UNTAI
A. Merangkai
B. Menelusuri
C. Mengudari
D. Memanjangkan
E. Melingkupi

36. STATIS
A. Tetap
B. Sama
C. Tak berubah
D. Dinamis
E. Status quo

37. MENCIUT
A. Melebar
B. Menyempit
C. Menyerong
D. Mendatar
E. Meningkat

38. HEMAT
A. Pelit
B. Perhitungan
C. Irit
D. Kaya
E. Royal

39. SENDU
A. Sedih
B. Melompat-lompat
C. Bercerita
D. Senang
E. Prihatin

40. RINTIK
A. Keriting
B. Lurus
C. Deras
D. Bergelombang
E. Bentik

KUNCI JAWABAN


1. C. Emigrasi
2. A. Simpati
3. C. Pengecut
4. E. Pewaris
5. D. Biasa
6. A. Panjang
7. C. Perintang
8. C. Loyo
9. E. Stabil
10. E. Kempis
11. D. Kerdil
12. B. Lestari
13. A. Tidak bebas
14. A. Keagamaan
15. A. Prolog
16. B. Menetap
17. E. Nihil
18. D. Jelas
19. B. Mandiri
20. A. Berganti-ganti
21. C. Selalu
22. C. Tepat
23. B. Berhati-hati
24. B. Penambahan
25. D. Terang
26. A. Pisah
27. B. Reaksi
28. E. Tajam
29. C. Pintar
30. B. Sederhana
31. A. Kering
32. D. Pasca
33. C. Tidak setia
34. C. Sebagian
35. C. Mengudari
36. D. Dinamis
37. A. melebar
38. E. Royal
39. D. Senang

40. C. Deras

2 komentar:

Unknown mengatakan...

kemampuan

Kiki Cimpaks mengatakan...

Jawaban nya ada yg kebalik dan kurang tepat

Posting Komentar